اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد

صفحه اصلی | مرندی | فروشگاه | سایت مپآیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند

آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنندآیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند


آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند


آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند

همه مردم باید امر به معروف کنند و توقع امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از همه‌ ما عمل به دو فریضه‌ الهی امر به معروف و نهی از منکر است و ترویج این فریضه تعظیم شعائر است.

آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند,آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند,آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند,آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند,
آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند,کننده بی حس,کننده لینک مستقیم,کنندل دوچرخه,


منبع + ادامه مطلب : آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند

لینک مطلب : آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند

موضوع : عقیق | تاریخ : 2017-04-12 20:16 |


آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند

آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند

آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند

آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند


آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند , آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند , آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند , آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند , آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند , آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند ,آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند ,آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند آیت الله صافی:همه باید امربه معروف کنند