اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد

صفحه اصلی | مرندی | فروشگاه | سایت مپانتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست

انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیستانتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست


انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست


انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست

انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست

ص اصلی این است که اگر رای بدهید به روحانی کشوری باقی می ماند.، با این امید که شاید به مرور زمان بهتر شود.
اما عدم شرکت در انتخابات منجر به قدرت رسیدن داماد علم الهدی میشود و مملکت از بیخ و بن به سوی نابودی  میرود.
انتخاب با شماست.. با تک تک شما
به قول شکسپیر: بودن یا نبودن! مساله این است !!

پی نوشت: البته دوستان انتقادهای به دولت روحانی دارم ولی بخاطر ایران و عزت ایران در جهان دوباره باید روحانی را از سبد شورایی نگهبان انتخاب کرد. و خوب می دانم رئیسی سال نود و شش همان رئیسی سال شست و هفت هست...انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست,انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست,انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست,انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست,
انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست,نیست,نیستاگموس,نیست در شهر نگاری,نیستاتین,نیستانی,نیستات,نیست کند هست کند,نیست نشان زندگی,نیستی,نیستان,


منبع + ادامه مطلب : انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست

لینک مطلب : انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست

موضوع : pourhashemi | تاریخ : 2017-04-12 07:30 |


انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست

انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست

انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست

انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست


انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست , انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست , انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست , انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست , انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست , انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست ,انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست ,انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب میان بد و بدتر نیست